www.bareengang.com © 2011

 

 


 

 

Kreativ prosess med Sertifisert Idéastronaut

Når man skal jobbe målrettet med å få utviklet nye idéer eller løse problemer, kan man anvende en rekke kreative verktøy for å få hjelp til å tenke nytt.

Disse verktøyene er laget både for å utvide og for å fremme originaliteten til idétilfanget. De gir deltakerne assosiasjoner som gjør det enklere å bryte med vante tankemønstre, og hjelper deg til å se problemer fra andre vinkler.

Nesten all idéutvikling foregår i samspill mellom ulike mennesker. Selv om den første spiren til en ny idé kommer fra en enkelt person, vil utviklingen fram til en ferdig idé nesten alltid være et resultat av en kreativ prosess mellom flere personer.

En Sertifisert Idéastronaut fra Stig og Stein Idélaboratorium er en forløper innen praktisk innovasjon og idéutvikling. En Idéastronaut skal motivere, inspirere og tilrettelegge alle faser av en innovasjon og idéutviklingsprosess. Idéastronauten bidrar vanligvis ikke selv med ideer, men sikrer god gruppedynamikk og fremdrift som resulterer i flere og bedre ideer gjennom en sikker arbeidsmetodikk og solid kompetanse.

En idéastronaut tar ansvaret for idéutviklingsprosessene i din organisasjon. Sørger for at de drives fremover, at de rette deltagerne er med, at de er motiverte, passer på at det råder en JA, OG holdning, og er bevisst hvilke faser i arbeidet som er mest kritiske.

Nord-Norges første sertifiserte ideastronaut, Kjetil Strand, har lang erfaring i å lede krevende prosesser med kreativitet som hovedingrediens. Ved hjelp av fantasifulle, sprelske og morsomme teknikker løfter han kursdeltakerne nærmest ut i det ytterste rom for å finne de svarene de leter etter.

Og resultatene lar ikke vente på seg!

 


Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lengre tid
 

 

Kjetil Strand
Tlf 91369447

epost: kjetil@bareengang.com

Klikk her for å se noen jobber jeg har gjort: